آران آزمون مهراد

ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی به واحدهای تولیدی روغن موتور ، سوخت های هیدروکربنی و مشاوره در جهت تجهیز آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست

شرکت آران آزمون مهراد در راستای حفظ محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان در مقابل خطرات ناشی از حریق، گازگرفتگی، سوختگی اسیدی، برق گرفتگی و همچنین حفظ سلامت محیط زیست در مقابل آلاینده های خطرناک و افزایش طول عمر تجهیزات و برآورده سازی الزامات سازمان ملی استاندارد ایران و سایر ذینفعان، سیستم HSE خود را اجرا، نگهداری و بهبود می نماید و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام و خود را نسبت به اجرای آن متعهد می داند:

 

 • سلامت پرسنل و حفظ محیط زیست اولویت نخست شرکت می باشد.
 • مدیران موظف به سختگیری در اجرای HSE در کلیه امور شرکت می باشند.
 • فرهنگ HSE کلیه پرسنل شرکت با برگزاری دوره های آموزشی مستمر بایستی ارتقا یابد.
 • مدیریت موظف به تلاش در جهت ارتقای سطح مشارکت پرسنل در زمینه HSE می باشد.
 • کلیه کارکنان شرکت موظف به پیروی و اجرای الزامات ایمنی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاه می باشند.
 • استفاده از تجهیزات ایمنی فردی (PPE) در کلیه مراحل آزمون ها الزامی می باشد.
 • کلیه کارکنان بایستی در جهت آموزش کارکنان جدید و کارآموزان همکاری نمایند.
 • کارکنان بایستی مدیریت شرکت را در اسرع وقت از مسائل مرتبط با HSE مطلع سازند.
 • کارکنان بایستی صدمات و یا حوادث ولو جزئی را به مدیریت گزارش نمایند.
 • محیط آزمایشگاه بایستی به صورت مستمر پاکیزه نگاه داشته شود.
 • کارکنان آزمایشگاه می بایست در مصرف مواد شیمیایی و همچنین دفع پساب آنها دقت لازم را به کار گیرند.