امروز شنبه 1 ارديبهشت 1403 ساعت 19 : 37 دقیقه
ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 پنجشنبه: 8 الی 12
شماره های تماس :
023-34557441 023-34557442

تقطیر در فشار اتمسفر

10 / 10
از 1 کاربر
Distillatin
حداقل حجم نمونه : 250 میلی لیتر
استاندارد ملی INSO 6261
استاندارد بین المللی ASTM D86
زمان تقریبی انجام آزمون : یک روز کاری

 1-تقطیر چیست؟

تقطیر ناپیوسته ساده به عنوان روش آزمون اساسی تعیین دامنه جوش یک فرآورده نفتی از زمان پیدایش صنعت نفت مورد استفاده بوده است.

 


2- نحوه تنظیم اولیه و کنترل های لازم

يك دماسنج محدوده مناسب را كه به يك اتصال مناسب چوب پنبه‏اي يا درپوش لاستيك سيليكوني مجهز است‏، داخل دهانه ظرف نمونه بطور محكم سوار كنيد.   

3-روش آزمون

نمونه را با دقت تا خط نشان   100 میلی‏ ليتر استوانه دريافت كننده بريزيد و محتويات استوانه دريافت كننده را تا حد امكان كاملا به بالن تقطير انتقال دهيد و مطمئن شويد كه مايعي به داخل لوله بخار نريزد.

نکته : در صورت مشاهده رفتار نامنظم جوشيدن نمونه (نظير پلغ زدن)، تعدادي سنگ جوش به نمونه بيفزاييد. افزودن تعداد سنگ جوش براي هر تقطير قابل قبول مي‏باشد.

صفحه سرامیک مناسب را روی هیتر قراردهید.

دماسنج را به صورت صحیح بر روی بالن تقطیر قرار داده و سپس بالن را در محل خود بگذارید.

حرارت را بگونه‏اي تنظيم كنيد كه زمان از نقطه جوش اوليه تا پنج يا 10درصد بازيافت شده مطابق جدول 4 استاندارد ملی 6261 باشد.

تنظيم حرارت را ادامه دهيد تا سرعت متوسط يكنواخت ميعان از پنج يا10درصد بازيافت شده تا پنج ميلي‏ليتر باقيمانده در بالن‏، چهار تا پنج ميلي‏ليتر در دقيقه باشد.

نکته: در طول آزمون‏، سرعت تقطير تا حد امكان بايد ثابت نگه‏داشته شود.

 دماهاي خوانده شده از دماسنج در شروع تقطیر و پنج و نود و پنج درصد بازيافت شده و در هر مضربي از  10 درصد حجم بازيافت شده شامل 10 تا 90 درصد را يادداشت كنيد.

 

دمای خوانده شده را با روش زیر اصلاح کنید:

 

Cc = 0/00012(760-P)(273+Tc)

 =Ccتصحيح‏هايي كه بايد بترتيب به دماي خوانده شده از دماسنج بصورت جبري اضافه گردند.

 =Pفشار خوانده شده در زمان و محل آزمون بر حسب ميلمتر جيوه

  =Tcدماي خوانده شده بر حسب درجه سلسيوس

4-مستندات

استاندارد ملی INSO 6261

     استاندارد بین المللیASTM D86

 

 

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :