امروز شنبه 30 تير 1403 ساعت 3 : 51 دقیقه
ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 پنجشنبه: 8 الی 12
شماره های تماس :
023-34557441 023-34557442

نقطه اشتعال بسته

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

 

 

 

 

 

Flash Point Closed Cup
حجم مورد نیاز نمونه : 200 میلی لیتر
استاندارد ملی INSO 19695
استاندارد بین المللی ASTM D93
زمان تقریبی انجام آزمون : یک روز کاری

 

1- نقطه اشتعال بسته چیست؟

پایین ترین دمای تصحیح شده یک فرآورده نفتی در فشار محیط که در آن با استفاده از منبع اشتعال باعث شعله ور شدن لحظه ای بخارهای آزمونه در شرایط مشخص شده در این آزمون می شود.

 

2- نحوه تنظیم اولیه و کنترل های لازم

تقریباً 70 میلی لیتر نمونه را در ظرف آزمون بریزید.(دمای ظرف آزمون و نمونه باید حداقلºC 18 پایینتر از نقطه اشتعال مورد انتظار باشد.)

 

3-روش آزمون

شعله را روشن کنید و قطر آنرا به اندازه mm 2/3 تا mm8/4 تنظیم کنید.

در گرمادهی را با سرعتی تنظیم کنید که دمای نمونه °C 5 تا °C 6 در دقیقه افزایش پیدا کند. همزن را روشن کنید.

شعله آزمون را از °C5 ± 23 و برای ضرایب 1 درجه روی نمونه قرار داده و اشتعال آنرا بررسی کنید.

نکته) هنگام عبور شعله آزمون همزن را خاموش کنید

 4- محاسبات:

نقطه اشتعال بدست آمده را بروش زیر اصلاح کنید:

 C+ 0.033(760-P) : نقطه اشتعال تصحیح شده

C   نقطه اشتعال مشاهده شده برحسب درجه سلسیوس (°C)

P   فشارمحیط برحسب میلی متر جیوه (mm Hg)

 

5- مستندات:

استاندارد ملی ISIRI 19695

استاندارد بین المللی  ASTM D93

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :