امروز شنبه 30 تير 1403 ساعت 3 : 14 دقیقه
ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 پنجشنبه: 8 الی 12
شماره های تماس :
023-34557441 023-34557442

استانداردهای ملی

10 / 10
از 1 کاربر
استانداردهای ملی آزمون های فرآورده های نفتی 

رديف

عنوان آزمون

شماره استاندارد ملی (ISIRI)

1

خوردگی تیغه مسی

Copper corrosion

ISIRI 336

2

چگالی

Density

ISIRI 197

3

نقطه اشتعال به روش باز

Flash point open cup

ISIRI 198

4

کف

Foam

ISIRI 196

5

نواک 

Noack

ISIRI 3780

6

نقطه ریزش 

Pour Point

ISIRI 201

7

پایداری برشی

Shear stability

ISIRI 17764

8

عدد قلیایی

T.B.N

ISIRI 2772

9

ویسکوزیته

Viscosity

ISIRI 340

10

شاخص گرانروی

Viscosity index

ISIRI 195

11

نقطه اشتعال به روش بسته

Closed Flash Point

ISIRI 19695

12

مرکاپتان

Mercaptan

ISIRI 9379

13

گوگرد کل

Total Sulfur

ISIRI 8402

14

رنگ

Color

ISIRI 203

15

تقطیر در فشار اتمسفرِ

Distillation

ISIRI 6261

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :