امروز شنبه 30 تير 1403 ساعت 3 : 18 دقیقه
ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 پنجشنبه: 8 الی 12
شماره های تماس :
023-34557441 023-34557442

شاخص گرانروی

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

 

 

 

 

 

Viscosity Index
حجم مورد نیاز نمونه : 200 میلی لیتر
استاندارد ملی INSO 195
استاندارد بین المللی ASTM D2270
زمان تقریبی انجام آزمون : یک روز کاری

 

1-آزمون شاخص گرانروی چیست؟

ايجاد روشي مشخص به منظور محاسبه شاخص گرانروی فرآورده های نفتی نظیر روغن های روان کننده و فرآورده های مربوطه با استفاده از گرانروی کینماتیک آنها در دمای 40 و 100 درجه سانتی گراد می باشد.

 

2- دامنه كاربرد

این استاندارد برای فرآورده های نفتی که گرانروی سینماتیک آنها در دمای 100 درجه سانتی گراد کمتر از mm2/s 2 است، کاربرد ندارد. این استاندارد برای فرآورده های نفتی با گرانروی های سینماتیک بین 2 تا mm2/s 70 در دمای 100 درجه به کار می رود.

 

3-شرح انجام کار

شاخص گرانروی عددی مطلق که تغییرات گرانروی کینماتیک را نسبت به تغییرات دما در فرآورده های نفتی مشخص می کند.

هرچه شاخص گرانروی بیشتر باشد، نشان می دهد که با افزایش دما، کاهش گرانروی کینماتیک روان کننده کمتر می باشد.

 

4- محاسبات

 با ضرب زمان بدست آمده در فاکتور ویسکومتر، ویسکوزیته نمونه در دمای موردنظر بدست میآید. سپس برای محاسبه شاخص گرانروی در دمای 40 و 100 درجه سانتی گراد از نرم افزاری با عنوان    Viscosity Index calculateاستفاده می شود.

 

5- مستندات

استاندارد ملی ISIRI 195

استاندارد بین المللی   ASTM D2270

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :