امروز دوشنبه 28 خرداد 1403 ساعت 4 : 56 دقیقه
ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 پنجشنبه: 8 الی 12
شماره های تماس :
023-34557441 023-34557442

حداقل حجم نمونه

10 / 10
از 1 کاربر

حداقل حجم مورد نیاز نمونه ی ارسالی جهت انجام آنالیز

   ردیف

عنوان آزمون

حجم مورد نیاز (ml/cc)

1

وزن مخصوص

1000

2

رنگ

150

3

نقطه اشتعال به روش بسته

200

4

نقطه اشتعال به روش باز

200

5

تقطیر در اتمسفر

250

6

نقطه ابری شدن

250

7

نقطه ریزش

150

8

گرانروی

200

9

شاخص گرانروی

200

10

خوردگی نوار مس 

150

11

گوگرد کل

60

12

مرکاپتان 

100

13

پایداری برشی 

1000

14

آزمون کف 

1000

15

عدد قلیایی

100

16

تبخیر (آزمون نواک)

200

17

آروماتیک و بنزن

150

18

CCS

120

19

MRV

70

20

HTHS

60

21

TAN

60

22

عناصر

60

23

HT Foam

200

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :